Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerYhdistys järjestää luennot ja seminaarit kaikki talkootyönä. Myös luennoitsijat ovat tulleet 14 vuoden ajan korvauksetta. Salin vuokrakustannukset on saatu katetuksi vapaaehtoisella ovirahalla. Kaikki lahjoitukset toimintamme tukemiseksi ovat tervetulleita.

lahjoitukset
   

Järjestää Taavi Kassila, pj, Palokellonkuja 5 D 120, 00750 Helsinki, puh. 044 0452286

Mauri Lehtovirta, sihteeri, Luutnantintie 3 A 1, 00410 Helsinki, puh. 045 1207131

Muuta:

Forum Humanumin aikaisemmat luennot alla olevassa linkissä:

Luennot 2016-2003Forum Humanum ry: hallitus:

Puheenjohtaja: Taavi Kassila, Palokellonkuja 5 D 120, 00750 Helsinki
puh. 044-0452286

Varapuheenjohtaja: Kari Haataja, Jäniksentie 9 A, 02940 Espoo
puh: 0400-441934, kari.haataja@landart.fi,

Sihteeri: Mauri Lehtovirta, Luutnantintie 3 A 1, 00410 Helsinki
puh: 045-1207131

Muut hallituksen jäsenet: Seppo Aalto, Tero Lahdes, Marko Manninen, Sinikka Haapanen

 Forum Humanun ry:n toimminnasta:

Forum Humanum ry. on uskontoihin, erilaisiin ajatussuuntiin ja henkisiin kehitysjärjestelmiin sitoutumaton yhdistys, joka järjestää avoimia Studia generalia -tyyppisiä luentoja Helsingissä. Se on ihmistä koskettavien asioiden foorumi, jossa etsitään ja punnitaan henkiseen kasvuun liittyviä kysymyksiä sekä keskustellaan niistä avoimesti. Forum Humanumin tehtävänä on tarjota areena elämän henkisestä ulottuvuudesta kiinnostuneelle yleisölle, ja välittää tietoa eri ajattelumalleista, järjestelmistä, uskonnoista ja filosofioista.

Forum Humanum on perustettu v. 1993, jolloin yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Taavi Kassila huomasi, että Helsingissä tarvittaisiin foorumi, jolla eri uskontojen ja filosofisten ajatussuuntien edustajat, taiteilijat, kouluttajat ja eri suuntausten terapeutit voisivat tuoda ajatuksiaan esiin ja keskustella niistä. Sitoutumattomuudestaan huolimatta Forum Humanum haluaa pikemminkin korostaa henkisen kasvun eri polkujen yhteisiä piirteitä kuin niitä erottavia tekijöitä.

Vuodesta 1993 saakka Forumin luennoilla ja seminaareissa on käynyt 40.000 - 50.000 ihmistä. Yhdistys järjestää luennot ja seminaarit kaikki talkootyönä. Myös luennoitsijat ovat tulleet 18 vuoden ajan korvauksetta. Salin vuokrakustannukset on saatu katetuksi vapaaehtoisella ovirahalla. Luentoja on pidetty alusta asti Helsingin yliopiston tiloissa lukuun ottamatta aikaa, jolloin Porthania oli remontissa.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita Forum Humanumin keskiviikkoluennoille.
Tilaisuuksiin on vapaaehtoinen oviraha.


© Forum Humanum